• Karanvir Sharma
  • Karanvir Sharma

  • Gender : Male
  • Karanvir Sharma as Raj Singh Bhakta in 24 Season 2